Pris

Home / Pris

Kostnad for gravferd

Kostnaden for en gravferd er like forskjellig som vi mennesker er. Det hele avhenger av hvilke valg du tar. En gravferd hos oss koster fra kr. 16 300,-.

Her er noen eksempler, og så får du en fullstendig prisliste lenger ned, samt prisforskriftens krav til minimums og maksimumspris. Vi bidrar gjerne med å finne hvilke alternativer som vil passe best for deg og dine. Vi gjennomfører en fin og verdig gravferd uavhengig av pris.

 

Enkel gravferd

Fra

Produkt  Fra
Kiste (umalt spon) med utstyr 4000
Bringing av kisten (samtidig med transport) 0
Nedlegg i kisten 1300
Assistering i seremonien 2200
Begravelsesbil og mannskap til krematoriet/gravlund 3300
Byråets honorar 3000
Avgiftspliktig honorar 1900
Melding av papirer til det offentlige 600
Totalt 16300

Vanlig gravferd

Produkt Fra
Kiste (Hvitmalt furu) med utstyr 9000
Bringing av kisten 1600
Nedlegg i kisten 1300
Begravelsesbil og mannskap til seremonisted 3300
Transport av assistenter 700
Assistering i seremonien 4400
Begravelsesbil og mannskap til krematoriet/gravlund 3300
Byråets honorar 5050
Avgiftspliktig honorar 2700
Melding av papirer til det offentlige 600
Totalt 31950

Påkostet / større gravferd

Produkt  Fra
Kiste (Hvitmalt furu) med utstyr 9000
Bringing av kisten 1600
Nedlegg i kisten 1300
Begravelsesbil og mannskap til seremonisted 3300
Transport av assistenter 700
Assistering i seremonien 5400
Begravelsesbil og mannskap til krematoriet/gravlund 3300
Byråets honorar 4950
Avgiftspliktig honorar 2700
Melding av papirer til det offentlige 600
Totalt 32950

Ingen gravferd, kun kremasjon eller rett til grav

Produkt
Kiste (umalt spon) med utstyr 4000
Bringing av kisten (samtidig med transport) 0
Nedlegg i kisten 1300
Begravelsesbil og mannskap til krematoriet/gravlund 4050
Byråets honorar (uten gravferd) 2000
Avgiftspliktig honorar (uten gravferd) 900
Melding av papirer til det offentlige 600
Totalt 12850

Her ser du eksempler på poster som kan komme i tillegg:

Produkt  Fra
Annonse Aftenposten (75 mm.) 3565
Annonse på nettportalen med minneside 600
Blomster 150
Kistedekorasjon 2500 – 5000
Hjerte 2000 – 4000
Krans 2000 – 4000
Bærer 600 – 4300
Dekorasjonsutstyr og lys 1000 – 2000
Solosang, fiolin, trompet  fra 3000
Inngangsmusikk, orgelsolo 750
Leie av lydanlegg 1500 – 2500
Fotografering 250
Minnebok 600
Programmer 25 stk 500 – 1600
Programmer 100 stk 800 – 2350
Egen urne 500 – 3000
Minnesamvær vanligvis fra 300 pr. person

Komplett prisliste

Her finner dere en komplett prisliste over produkter og tjenester (PDF)

Minimum- og maksimumspris

Her finner dere en oversikt som viser minimumspris på ulike produkter og tjenester (PDF)

Betalingsbetingelse: Netto pr. 14 dager. Etter forfall beregnes renter i henhold til renteloven.