Kristin Lian

Home / Kristin Lian

Telefon: 979 83 710     kristin@gravferd.no

Kristin er daglig leder og har ansvar for pårørendesamtaler og daglig drift av byrået. Hun har vært ansatt som gravferdskonsulent siden 1998. Kristin arbeidet 13 år Fransiskushjelpen før hun begynte i begravelsesbyrå. Kristin er leder i Virke gravferd, avd. Oslo og omegn  og medlem i bransjens kvalitetsikringsutvalg.