Kontakt

Home / Kontakt

Avtal et møte

Vi er et familiedrevet begravelsesbyrå med lang erfaring. Hos oss vil du bli møtt med personlig service, kunnskap og varme. Vi har alltid tid til en samtale og kommer gjerne på hjemmebesøk. Vi vil være en partner du kan snakke med samt at vi tar oss av alt det praktiske både før og etter begravelsen. Vi vil tilrettelegge slik at gravferden vil bli gjennomført på en fin og verdig måte. Ta kontakt for å avtale et møte med en av våre gravferdskonsulenter.

Her står det noe om hva vi vil ta opp i møtet. 

Kontakt

Telefon: 23 15 89 00

m.jacobsen@gravferd.no

Ensjøveien 14B / Grønlandsleiret 13

 

 

Personvern

 

Behandlingsansvarlig

Daglig leder Kristin Lian er på vegne av M.Jacobsens EFTF AS behandlingsansvarlig for begravelsesbyråets behandling av personopplysninger.

 

Personopplysninger som lagres

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder (den som er ansvarlig for gravferden), arvinger og andre pårørende:

Navn, adresse, telefonnummer, fødselsnummer, slektskapsforhold til avdøde og e-postadresse.

 

Formål

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser (bl.a. vis a vis offentlige etater) etter avtale med deg.

Vi benytter også opplysningene for å kunne gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp, via e-post, telefon, SMS og postutsendelser.

 

Grunnlaget for behandlingen

Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse benyttes for å oppfylle kjøpsavtalen. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel 6 (b).

Der du har samtykket til det, benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp, via e-post, telefon og SMS. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel 6 (a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss.

 

Innhenting av personopplysninger

Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt til våre ansatte og/eller på våre nettsider i forbindelse med ditt kjøp.

 

Utlevering av opplysninger til leverandører og samarbeidspartnere

For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen, utleveres nødvendige opplysninger til våre samarbeidspartnere og leverandører som vi må benytte for å kunne gjennomføre gravferdsoppdraget. Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.

 

Sletting av personopplysninger

Vi og våre leverandører sletter og arkiverer i henhold til lovens bestemmelser.

 

Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

 

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll.

 

Personverombud

Personvernombud for M. Jacobsens EFTF AS er Jørgen B. Budalen, jorgen@gravferd.no

 

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresser:

post@gravferd.no

M. Jacobsens EFTF AS

Grønlandsleiret 13

0190 Oslo