Kirkelig begravelse og bisettelse

Home / Kirkelig begravelse og bisettelse

Eksempel på oppsett av en kirkelig begravelse og gravferd

I en tid der sorgen er nær kan det være vanskelig for de pårørende å bestemme seg for hvordan de ønsker at gravferden skal gjennomføres. Dersom den avdøde ikke har gitt uttrykk for hvilken type gravferd de ønsker må nærmeste pårørende velge. En kirkelig begravelse eller bisettelse har som regel veldig likt oppsett for seremonien. Begravelsesbyrået vil bistå med alt som er tilknyttet begravelsen eller bisettelsen. Nedenfor har vi samlet noen salmer som kan være et fint utgangspunkt for seremonien.

Begravelse

I en begravelse ender seremonien ved at kisten senkes i jorden. Seremonien kan være i kirke eller annet sted. Noen kaller dette også for kistebegravelse.

Bisettelse

En bisettelse ender med at avdøde blir kremert. Det vil si at man gjennomfører en seremoni for å ta avskjed med avdøde. Seremonien avsluttes ved at kisten senkes ned i gulvet (der det er mulig), bæres ut i bårebilen eller forlates i rommet der seremonien har foregått. I etterkant av seremonien skjer en kremasjon. Etter en kremasjon er det mulig å gravlegge urnen eller spre asken.

Begravelse (kisten senkes i jorden)

 • Klokkeringing
 • Orgelsolo
 • Salme
 • Minnetale
 • Skriftlesing
 • Salme/Solo
 • Andakt
 • Salme

Ved graven

 • Salme
 • Jordfestelse
 • Salme

Bisettelse

 • Klokkeringing
 • Orgelsolo
 • Salme
 • Minnetale
 • Skriftlesing
 • Salme/Solo
 • Andakt
 • Jordfestelse
 • Salme
 • Orgelsolo

Forslag til salmer ved gravferd.
Fra Norsk salmebok 1983

416 Alltid freidig
308 Alt står i Guds
836 Bedre kan jeg ikke fare
816 Bred dina vida vingar
187 Deg være ære
56 Deilig er jorden
244 Den store, hvite flokk
864 Din fred skal aldri vike
257 Du er Gud over år og tider
196 Døden må vike
857 Eg er ein gjest i verda
473 Eg veit ei hamn
843 Eg veit i himmerik ei borg
838 Gud, når du til oppbrudd kaller
268 Herre Gud, ditt dyre navn og ære
444 Hos Gud er evig glede
850 Hvor er det godt å lande
896 I dine hender, Fader blid
844 I himmelen
487 Ingen er så trygg i fare
863 Ja, engang mine øyne
862 Jeg er en seiler
497 Jeg er i Herrens hender
14 Jeg løfter opp til Gud
856 Jeg vet meg en søvn
179 Jesus lever, graven brast
669 Kjærlighet fra Gud
414 Lei, milde ljos
86 Navnet Jesus
866 Nå er livet gjemt hos Gud
814 O bli hos meg
808 Se, solens skjønne
270 Store Gud, vi lover deg
303 Sørg du for meg
608 Så ta da mine hender
855 Tenk når engang den tåke
460 Velt alle dine veier
295 Vår Gud han er så fast en borg
256 Å, tenk eingong
508 Å, tenk når engang

Vi vil i en samtale gå igjennom alle muligheter og valg som pårørende må ta og bistå de pårørende gjennom prosessen.