Humanistisk gravferd

Home / Humanistisk gravferd

Eksempel på oppsett av humanistisk gravferd

 

Vi i M. JACOBSENS EFTF. A/S har lang erfaring med Humanistisk gravferd. En Humanistisk gravferd er en høytidelig markering der de pårørende kan ta en verdig avskjed. En Humanistisk gravferd kan gjennomføres med mange ulike elementer. Nedenfor kan du se et oppsett på hvordan en gravferd kan gjennomføres.

Klikk for tilgang til Human-Etisk Forbund

Inne i lokalet

 • Inngangsmusikk
 • Klokkeringing (hvis ønskelig og mulig på stedet) for å markere seremoniens start
 • Musikk (instrumentalt, CD, sang, kor, solofremtreden etc.)
 • Diktlesing
 • Musikk
 • Minnetale
 • Lesing av kranser-/bukettsløyfer
 • Musikk
 • Personlige minneord fra familie, venner og kollegaer etc.
 • De nærmeste legger en rose/blomst etc. på kisten (kan også skje ute ved graven)
 • Kransepålegging
 • Musikk
 • Senking av kisten dersom praktisk mulig (når kisten skal stå igjen inne) – alle reiser seg
 • Musikk
 • Taleren håndhilser på de nærmeste pårørende. Taleren eller de pårørende takker til slutt de fremmøtte for deltakelse og eventuelt gir praktiske beskjeder, som velkommen til påfølgende minnesamvær etc.
 • Klokkeringing ved seremoniens slutt.
 • Dette er kun ment som et eksempel, det behøver ikke være så mange innslag i en seremoni.

Ved graven

I enkelte tilfeller fortsetter seremonien med utbæring. Det kan foregå på følgende måte:

 • Takk og praktiske beskjeder bør sies inne dersom det er upraktisk ute ved graven (mange deltagende, surt vær, vanskelig terreng etc.)
 • Utbæring av kisten – i stillhet – alle reiser seg (noen familier foretrekker musikk til utbæringen). Alle hjelper til med utbæring av kranser og blomster. Byrået organiserer båretralle for gange til graven, eller de organiserer eventuell bilkolonne til annen gravlund
 • Byrårepresentantene hjelper til med å ordne blomster/kranser rundt graven
 • Diktlesing/solospill?
 • Taler sier noen ord
 • Senking av kisten (ulik lokal praksis)
 • Takke for deltakelse, gi evt. praktiske beskjeder dersom dette ikke er sagt inne

Enkel/kort seremoni eller ingen seremoni

Det hender at den avdøde har gitt uttrykk for at han/hun ikke ønsker noen seremoni, eller at det må være en enkel seremoni. Begge deler forekommer. Den vanligste form for enkel seremoni er at minneord eller en generell tale rammes inn av musikk på denne måten:

 • Instrumental musikk som innledning
 • Minnetale
 • Instrumental musikk som avslutning

Ta kontakt med en av våre gravferdskonsulenter