Andre religioner

Home / Andre religioner

Begravelse uavhengig av religion

Vi er det begravelsesbyrået i Norge som har lengst erfaring og kompetanse med tilrettelegging av seremonier for andre religioner og livssyn. Alle kulturer og religioner har gjennom tidene hatt ritualer knyttet til store begivenheter i menneskelivet. Det gjelder også død og begravelse. Uavhengig av hvilken religion det dreier seg om vil vi sørge for at begravelsen vil bli gjennomført på en verdig og respektfull måte. Vi hjelper til med å tilrettelegge gravferden slik at den blir etter de pårørendes ønske. Det finnes mange forskjellige ritualer ved et dødsfall. Her kan du få mer informasjon om hvilke tiltak som bør settes i gang ved bortgangen.

Andre religioner i Norge

Det religiøse livet i Norge bærer imidlertid preg av sekularisering, nye former for religiøsitet samt økt tilflytning av personer med annen religiøs tilhørighet enn den kristne, eller andre former for kristendom. Som resultat er det religiøse livet i Norge blitt stadig mer sammensatt over de siste år og tiår. Her kan du lese mer om andre religioner og livssyn.